cruz

CABODANO POR

A SEÑORA

Dª. TRINIDAD MERCEDES SANCHIÑO RIOMAYOR

(TRINA DE CACHEIRO)

FINOU O DÍA 6 DE NOVEMBRO DE 2022, ÓS 90 ANOS DE IDADE

D.E.P.

A SÚA FAMILIA.

Rogan unha oración por a súa alma e agradecen a súa asistencia ao funeral
Día do funeral: sábado, 11 novembro de 2023
Hora do funeral : 11 DA MAÑÁ.
IGREXA PARROQUIAL DE SAN XOÁN DE MAZARICOS