cruz

CABODANO POR

A SEÑORA

Dª. LIDIA CACHEIRO MARTÍNEZ

(CASA DO RELO DE VILLERIÑO)

FINOU O DÍA 7 DE ABRIL DE 2020, AOS 84 ANOS DE IDADE

D.E.P.

A SÚA FAMILIA.

Rogan unha oración por a súa alma e agradecen a súa asistencia ao funeral
Día do funeral: sábado, 10 abril de 2021
Hora do funeral : UNHA DA TARDE.
IGREXA PARROQUIAL DE SAN XULIÁN DE BEBA.